Ψυχοκοινωνική υποστήριξη μαθητών Ρομά : ανάπτυξη πολυεπίπεδου μοντέλου παροχής σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.2, 2012, pages 261-279

Issue:
Pages:
261-279
Author:
Abstract:
This article presents the development and implementation of a model of interconnection of the university and schools for the provision of psychological services in schools with a large number of Roma students. It is being implemented by the Center for Research and Practice in School Psychology of the University of Athens and is part of the "Education of Roma Children Project" that is being applied by the Center of Multicultural Education of the University of Athens. The article describes the current theoretical approaches in school psychology that constitute the theoretical background of the intervention and analyzes the phases of model development and the basic domains of the intervention and the provision of psychological services in the schools.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
παροχή σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών, στήριξη μαθητών Pομά, προγράμματα παρέμβασης
Notes:
Περιέχει πίνακες και σχέδια
References (1):
  1. Baker, J. A., L. J. Dilly, J. L. Aupperlee & S. A. Patii (2003) The developmental context of school satisfaction: Schools as psychologically healthy environments. School Psychology Quarterly, 78, 206-221.Bickel, W. E & A.A. Beaujean (2005) Effective schools for all: A brief history and some common findings. In C. L. Frisby & C. R. Reynolds (Eds.), Comprehensive handbook of multicultural school psychology (pp. 303-328). NJ: Wiley.Bishop, A. J. (2002) Mathematical acculturation, cultural conflicts, and transition. Transitions between contexts of mathematical practices, 193-212.Brock, S.E., J. Sandoval & S. Lewis (2005) Διαχείριση κρίσεων στο σχολείο. Εγχειρίδιο για τη δημιουργία ομάδων διαχείρισης κρίσεων στο σχολείο. (Επιμ. X. Γ. Χατζη- χρήστου. Μετ. Ε. Θεοχαράκη). Αθήνα: Τυπωθήτω.Brown, D., W.B. Pryzwansky & A.C. Schulte (2007) Ψυχολογική διαλεκτική συμβουλευτική. Εισαγωγή στη θεωρία και την πρακτική εφαρμογή. (Επιστ. επιμ. ελληνικής έκδοσης: X. Χατζηχρήστου. Μετ. Α. Ααμπροπούλου). Αθήνα: Τυπωθήτω.Derzon, J. (2006) How effective are school-based violence prevention programs in preventing and reducing violence and other antisocial behaviors? A meta-analysis. In S. R. Jimerson & M. J. Furlong (Eds.), Handbook of school violence and school safety: From research to practice (pp. 429-442). Mahwah, NJ: Lawrence Earlbaum.Doll, B., S. Zucker & K. Brehm (2009) Σχολικές τάξεις που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα. Πώς να δημιουργήσουμε ευνοϊκό περιβάλλον για τη μάθηση. (Επιστ. επιμ. X. Χατζηχρήστου. Μετ. Ευαγγελία Θεοχαράκη. Αθήνα: Τυπω- θήτω.Farrell, P. T., S. R. Jimerson & T. D. Oakland (2007) School psychology internationally: A synthesis of findings. In S. R. Jimerson, T. D. Oakland & P. T. Farrell (Eds.), The handbook of international school psychology, (pp. 501-510). CA: Sage.Gottman, J. (2000) Η συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών. Πώς να μεγαλώσουμε παιδιά με συναισθηματική νοημοσύνη. Ένας πρακτικός οδηγός για γονείς. Αθήνα: Τυπωθήτω.Hatzichristou, C. (2002) A conceptual framework of the evolution of school psychology: Transnational considerations of common phases and future perspectives. School Psychology International 23(3), 266-282.Hatzichristou, C. (2004) Alternative school psychological services: Development of a model linking theory, research, and service delivery. In N. M. Lambert, I. Hylander and J. Sandoval (Eds.), Consultee-Centered Consultation: Improving the Quality of Professional Services in Schools and Community Organizations (pp. 115-132). Mah- wah, NJ: Lawrence Erlbaum.Hatzichristou, C, A. Lampropoulou, K. Lykitsakou & P. Dimitropoulou(2010) Promoting university and schools partnership: Transnational considerations and future directions. In J. Kaufman & T. Hughes (Eds.) The Handbook of Education, Training and Supervision of School Psychologists in School and Community, Taylor Francis/Rout- ledge.Hatzichristou, C, K. Lykitsakou, A. Lampropoulou & P. Dimitropoulou (2010) Promoting the well-being of school communities: A systemic approach. In B. Doll, W. Pfohl & J. Yoon (Eds.), Handbook of youth prevention science, pp. 255-274. New York: Routledge.Henderson, N. & M. Milstein (2008) Σχολεία που προάγουν την ψυχική ανθεκτικό- τητα: Πώς μπορεί να γίνει πραγματικότητα για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. (Επιστ. επιμ. ελληνικής ε'κδοσης: X. Χατζηχρήστου. Μετ. Βασσαρά Βασιλική). Αθήνα: Τυπωθήτω.Ingraham. C. (2007) Focusing on consultées in multicultural consultation, In S. G. Na- hari, E. C. Lopez & G.B. Esquivel (Eds.), Handbook in multicultural consultation (pp. 99-116) Mahaw, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.Ingraham. C. & E. Oka (2006) Multicultural Issues in evidence-based interventions, Journal of Applied School Psychology, 22 (2), 127-149.Kratochwill, T. R. & E. S. Shernoff (2004) Evidence-based practice: Promoting evidence- based interventions in school psychology. School Psychology Quarterly, 79, 342-364.Kratochwill, R. T. & K.C. Stoiber (2002) Evidence-based interventions in school psychology: Conceptual foundations of the Procedural and Coding Manual of Division 16 and the Society for the Study of School Psychology Task Force. School Psychology Quarterly, 77, 341-389.Kress, J. S. & M. J. Elias (2006) School based social and emotional learning programs. In K. A. Renninger & I. E. Sigel (Eds.), Handbook of child psychology: Vol.4. Child psychology in practice - 6th edition (pp. 592-618). Hoboken, NJ: John Wiley and Sons.Masten, A. S. (2007) Resilience in developing systems: Progress and promise as the fourth wave rises. Development and Psychopathology, 79, 921-930.Meyers, J. & B. Meyers (2003) Bi-directional influences between positive psychology and primary prevention. School Psychology Quarterly, 78(2), pp. 222-229.Mytton, J., C. DiGuiseppi, D. Gough, R. S. Taylor & S. Logan (2002) School-Based Violence Prevention Programs: Systematic Review of Secondary Prevention Trials. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 156 (8), 752-762.Snyder, S.R. & S.J. Lopez (Eds) (2002) Handbook of Positive Psychology. US: Oxford University Press.Χατζηχρήστου, X. (2011 ) Σχολική ψυχολογία. Αθήνα: Τυπωθήτω.Χατζηχρήστου, X. (Επιμ.) (2012) Διαχείριση Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα. Αθήνα: Τυπωθήτω.Χατζηχρήστου, X. (Επιμ) (2011 α) Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή: Πρόγραμμα για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης στη Σχολική Κοινότητα. Εκπαιδευτικό Υλικό I, για Εκπαιδευτικούς και Μαθητές Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας. Αθήνα: Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών & Τυπωθήτω.Χατζηχρήστου, X. (Επιμ) (2011 β) Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή: Πρόγραμμα για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης στη Σχολική Κοινότητα. Εκπαιδευτικό Υλικό II, για Εκπαιδευτικούς και Μαθητές Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αθήνα: Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών & Τυπωθήτω.Χατζηχρήστου, X. (Επιμ) (2011γ) Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή: Πρόγραμμα για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης στη Σχολική Κοινότητα. Εκπαιδευτικό Υλικό III για Εκπαιδευτικούς και Μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αθήνα: Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών & Τυπωθήτω.Χατζηχρήστου, X., Α. Λαμπροπουλου & Κ. Αυκιτσάκου (2004) Ένα διαφορετικό σχολείο: Το σχολείο ως κοινότητα που νοιάζεται και φροντίζει. Ψυχολογία 77(1), 1-19.Χατζηχρήστου, X., Κ. Λυκιτσάκου, Α. Λαμπροπούλου, Σ. Βλάμη & X. Τσουρής (2010) Το πρόγραμμα κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, ΚεντροΈρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας: Λευκωσία.White, J.L. & T.R. Kratochwill (2005) Practice Guidelines in school psychology: Issues and directions for evidence-based interventions in practice and training, Journal of School Psychology, 43(2), 99-115.