Εκπαιδευτική ένταξη, μελέτη του εκπαιδευτικού αποκλεισμού, ισότιμη εκπαίδευση και κοινωνική αποδοχή των παιδιών ρόμικης καταγωγής, με την παρέμβαση του προγράμματος : "εκπαίδευση των παιδιών Ρομά"- ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.2, 2012, pages 151-173

Issue:
Pages:
151-173
Author:
Abstract:
The demands from schools which require assistance and guidance in meeting the educational needs of Roma children have created initially a response from the Ministry of Education in Greece which however could not cover the full spectrum of the needs of Roma children and could not envisage the long term needs of a changing multicultural society. And, it’s exactly this gap of structured support measures that the Program “Education for Roma Children” has come to fill, by incorporating innovative strategies and actions to bring about the desired improvements and changes. The goal of the present paper is to highlight to what extent the support measures within the Program have reached improvement at the educational level. The main goal of the program’s associates continues to be the integration of Roma children, through the vehicle of intercultural approach, to the mainstream school and not to establish a separate “preparatory structure” particularly designed for Roma children.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
πρόγραμμα "εκπαίδευση των παιδιών Ρομά", δράσεις του προγράμματος, ενδοσχολικές παρεμβάσεις, σχολική διαρροή, εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη των Ρομά
Notes:
Περιέχει πίνακες
References (1):
  1. Γκότοβος, Α. «Τσιγγάνοι και Τσιγγανολογία στη Ελλάδα». Πρακτικά Επιστημονικού συνεδρίου. Ιωάννινα, Ιωάννινα 9-10 Μαίου 2003 8-9. Ένταξη Τσιγγανοπαΐδων στο σχολείο: συνέχειες και ασυνέχειες.Διβάνη. Λ. (2002) Η κατάσταση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνική Δημοκρατία. Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.Καλογιαννάκη, Π., Οικονόμου, Κ., Ντέρα, Ε. (2003) «Ένταξη Τσιγγανοπαΐδων στο σχολείο: η περίπτωση του Νομού Ηρακλείου». Πρακτικά Επιστημονικού συνεδρίου. Ιωάννινα, 9-10 Μαίου 2003. Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο: συνέχειες και ασυνέχειες.Μάρκου, Γ. (2010) Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Όχημα για την εθνοτικοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα. Διαθέσιμο στο: http://www.alfavita.gr/ artro.php?id=14520 (τελευταία ανάκτηση 16/6/2011).Παρθένης, X. (2012) Η κατάσταση των Ρομά σε σχολεία της Ελλάδας και της Σουηδίας. Μια πρώτη συγκριτική διερεύνηση. Περιοδικό: «Επιστήμες Αγωγής». Εκδόσεις ΠΤΔΕ / ΕΔΙΑΜΜΕ Πανεπιστημίου Κρήτης.Παρθένης, X. & Τσέλιου, Ε. (επιμ.) (2012) Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά». Αναλυτικά Στοιχεία και Εξέλιξη της Πορείας του Προγράμματος 201 ΟΣΟΙ 2. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής (Επιστημονικός υπεύθυνος: Γ.Π. Μάρκου, ΚαθηγητήςΠαιδαγωγικής Ε.Κ.Π.Α). Αθήνα.Παρθένης, X. & Τσέλιου, Ε. (επιμε.) (2012) Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά». Σχολεία Παρέμβασης - Μαθητικός Πληθυσμός. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής (Επιστημονικός υπεύθυνος: Γ.Π. Μάρκου, Καθηγητής Παιδαγωγικής Ε.Κ.Π.Α). Αθήνα.