Ακαδημαϊκές και εργασιακές διαδρομές αποφοίτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; 2011, pages 75-90

Issue:
Pages:
75-90
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
πτυχίο, εργασιακό προφίλ
Notes:
Περιέχει πίνακες, γραφήματα και βιβλιογραφία, Το παρόν αποτελεί μέρος του συμποσίου με τίτλο "Μεταβάσεις και επιλογές στην ελληνική εκπαίδευση" , 29-30 Οκτωβρίου 2010