Ποίημα απαρνημένης : στιχούργημα κατά μίμησιν της “Θυσίας του Αβραάμ” εκ Ναξιακού χειρογράφου του ΙΗ΄ αιώνος

Part of : Παρνασσός ; Vol.Β, No.2, 1960, pages 213-219

Issue:
Pages:
213-219
Author:
Subject:
Subject (LC):