[Βιβλιοκριτική] Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ. Ιώσηπος Μοισιόδαξ : οι συντεταγμένες της βαλκανικής σκέψης τον 18ο αιώνα

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.10, No.30, 1987, pages 83-86

Issue:
Pages:
83-86
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη, «Ιώσηπος Μοισιόδαξ. Οι συντεταγμένες της βαλκανικής σκέ­ψης τον 18ο αιώνα». Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. Αθήνα 1985, σελίδες 396.