Πλάτων και ιστορία : η ιστορία ως θεραπαινίς της φιλοσοφίας παρά Πλάτωνι

Part of : Παρνασσός ; Vol.Ζ, No.4, 1965, pages 587-594

Issue:
Pages:
587-594
Author:
Subject:
Subject (LC):