Οι "συνήθειες της θαλάσσης" στις αρχές του 19ου αιώνος : μια αντιδικία του 1806 μεταξύ δύο καπεταναίων στην "Καντζελλαρία" της Μυκόνου

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΙΘ, No.2, 1977, pages 226-246

Issue:
Pages:
226-246
Author:
Subject:
Subject (LC):