[Βιβλιοκριτική] Laqueur, Thomas. Solitary sex: a cultural history of masturbation

Part of : Γράμμα : περιοδικό θεωρίας και κριτικής ; Vol.11, No.1, 2003, pages 162-164

Issue:
Pages:
162-164
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Laqueur, Thomas. Solitary Sex: A Cultural History of Masturbation. New York: Zone, 2003 (501 pp), ISBN 1-890951-32-3.