Η προβληματική της ιστορίας και της μυθολογίας στο γυναικείο θεατρικό λόγο : η περίπτωση της Timberlake Wertenbaker

Part of : Γράμμα : περιοδικό θεωρίας και κριτικής ; Vol.1, No.1, 1993, pages 155-175

Issue:
Pages:
155-175
Author:
Abstract:
Η ιστορία και η μυθολογία είναι κατά τα τελευταία χρόνια ένα από τα γονιμότερα και πιο ενδιαφέροντα πεδία έρευνας των θεωρητικών του φεμινισμού αλλά και σημεία αναφοράς και έμπνευσης γυναικείων λογοτεχνικών και θεατρικών κειμένων. Ειδικά στο γυναικείο θέατρο στην Αγγλία υπάρχει μια αυξάνουσα παραγωγικότητα σε κείμενα που επικεντρώνονται στην κριτική και αναθεώρηση της ανδροκεντρικής ιστορίας και μυθολογίας και στην ανάπλασή τους από μια νεα, γυναικεία οπτική. Ιδιαίτερα γόνιμο είναι το θεατρικό έργο της Timberlake Wertenbaker, η οποία, πέραν της φεμινιστικής αναθεωρητικής διεργασίας συγκεκριμένων ιστορικών και μυθολογικών κειμένων, προχωρεί σε βαθύτερη και ευρύτερη φιλοσοφική θεώρηση των μηχανισμών που διέπουν την ιστορία και τη μυθολογία. Στα τέσσερα έργα της Wertenbaker που αναλύονται αποδεικνύεται η τολμηρότητα και η συνθετική δύναμη της δραματουργού, που καταφέρνει να συνδυάσει επιτυχώς την αρραγή θετικιστική προσέγγιση του φεμινιστικού λόγου με την προσωπική της φιλοσοφική διάθεση για αποδόμηση και αμφισβήτηση.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις και βιβλιογραφία