Εκδόσεις και ερμηνείες μιας ζωής : η Αυτοβιογραφία της Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου

Part of : Γράμμα : περιοδικό θεωρίας και κριτικής ; Vol.1, No.1, 1993, pages 63-85

Issue:
Pages:
63-85
Author:
Abstract:
Η Αυτοβιογραφία της Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου εμπίπτει στην κατηγορία εκείνων των κειμένων του Ελληνικού 19ου αιών που “κατασκευάστηκαν” μέσα από μια διαδικασία “ γραφής” κι “ επανεγραφής” τους από εκδότες και κριτικούς. Παρ’ όλα αυτά, το ίδιο το κείμενο προβάλλει μία αντίσταση η οποία αφορά τις διάφορες ειδολογικές, ιστορικές και αφηγηματικές.“ ανακατασκευές” του Με άλλα λόγια η απόπειρα να “ επαναγραφεί” το κείμενο ώστε να εξυπηρετήσει συγκεκριμένους ιδεολογικούς στόχους προσκρούει στην προβληματική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο αποσπασματικό αυτό κείμενο την Ιστορία και το λογοτεχνικό είδος της αυτοβιογραφίας, καθώς και στην απροκάλυπτα συνεκδοχική ανάγνωση του από τους εκάστοτε κριτικούς-σχολιαστές-εκδότες του.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις και βιβλιογραφία