[Βιβλιοκριτική] Συριοπούλου, Χριστίνα. Η παιδεία στη μετανεωτερική εποχή : η περίπτωση της ειδικής αγωγής

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2004, pages 199-200

Issue:
Pages:
199-200
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Δρ Συριοπούλου Χριστίνα, Η παιδεία στη μετανεωτερική εποχή: η περίπτωση της ειδικής αγωγής. Αθήνα, εκδ. Γρηγόρης, 2003.