[Βιβλιοκριτική] Συνώδη, Ευανθία. Προσχολική αγωγή και επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών : η περίπτωση της Αγγλίας και της Ελλάδας

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2004, pages 198-199

Issue:
Pages:
198-199
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Συνώδη Ευ. Προσχολική αγωγή και επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών, η περίπτωση της Αγγλίας και της Ελλάδας. Θεσσαλονίκη, εκδ. Κυριακίδη, 2004, 573 σ.