[Βιβλιοκριτική] Κελπανίδης, Μιχάλης; Βρυνιώτη, Καλλιόπη. Δια βίου μάθηση : κοινωνικές προϋποθέσεις και λειτουργίες: δεδομένα και διαπιστώσεις

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2004, pages 197-198

Issue:
Pages:
197-198
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Κελπανίδη Μ. & Βρυνιώτη Κ. Δια βίου μάθηση. Κοινωνικές προϋποθέσεις και λειτουργίες. Δεδομένα και διαπιστώσεις, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 2004, 341 σ.