[Βιβλιοκριτική] Μαυροειδής, Γεώργιος; Πέτρου, Αλέξης (επιμ.). Η ανώτατη εκπαίδευση στον 21ο αιώνα

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2004, pages 195-196

Issue:
Pages:
195-196
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μαυροειδή Γ. & Πέτρου Α. (επιμ.), Η ανώτατη εκπαίδευση στον 21ο αιώνα, Λευκωσία, εκδ. Intercollege, 2004.