Η βιωματική μάθηση στο διδακτικό αντικείμενο της οικιακής οικονομίας

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2004, pages 169-180

Issue:
Pages:
169-180
Author:
Abstract:
This paper examines the possibility of activating experiential learning through the teaching of a Home Economics course focusing upon "Health Education" and "First Aid". The teaching/learning process develops through four stages: clarifying the learning objectives, recalling prior knowledge - using advance organizers, expanding teaching/learning process, meta-cognitive assessment. During this process teaching methods are used interchangeably, in order to attract students' interest. Students are prompted to involve actively in the process, to work in groups, and to develop both cognitive and socio-cultural features.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
οικιακή οικονομία, αγωγή υγείας, πρώτες βοήθειες, βιωματική μάθηση, βίωμα, ενεργοποίηση βιωματικότητας, αρχή του ενδιαφέροντος
Notes:
Περιέχει πίνακες και βιβλιογραφίες