Τα Ελληνικά κοινοτικά σχολεία στην Αντίς Αμπέμπα Αιθιοπίας, 1910-2003 : ιστορικές διαδρομές, προκλήσεις και προοπτικές

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2004, pages 157-167

Issue:
Pages:
157-167
Author:
Abstract:
This paper is an attempt for an historical account of the Greek Community School of Addis Ababa (GCS). The school was one of the first foreign schools to be established in Ethiopia in the early 1900s. Until 1974 it grew to become a high standard institution catering for the 7.000 strong Greek Community of Ethiopia. The 1974 Marxist revolution and the subsequent nationalization of property by the military government of the country drove the Greek Community out of the country. The GCS declined in student population, prestige and educational standards. The Greeks and Greek-Ethiopians who remained in the country had to struggle not as members of a privileged expatriate community anymore.In 1985 the Greek Community School of Addis Ababa opened a new section using English as medium of instruction. This branch targeted successfully the Ethiopian economic and political elite. In the early 1990s, it reached a new apogee of financial and educational success. In the aftermath of new Ethiopian Ministry of Education regulations in 1996, the GCS shifted its focus to Ethiopians who held foreign passports and expatriates residing in the capital of that country. This paper deals with a non-researched part of the history of the Greek diaspora. It is based mostly on the author's participant observation during 1994-95 and 2000-02 in Addis Ababa, Ethiopia. In addition to placing the GCS within the wider historical, social and political developments of Ethiopia, it touches upon current challenges the GCS faces.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες και βιβλιογραφίες