Αξιολόγηση στο πανεπιστήμιο : μια διερεύνηση απόψεων φοιτητριών/τών ενός τμήματος ψυχολογίας

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2004, pages 133-150

Issue:
Pages:
133-150
Author:
Abstract:
The present study attempted to categorise and analyse the views of students of a psychology department on their assessments, using qualitative methodology. Trained students interviewed 21 student-mates on issues concerned with the assessment procedure that they have experienced during their studies. Their views were analysed and discussed under the following categories: Subjects and examination programme, examination material, examination methods, grading, and conditions during the examination. The analysis of the interviews demonstrated that, regardless minor differentiations among them, students are not satisfied with the existing assessment system. It seemed, however, that what they ask for is not the change of the system towards a new educational process, but the adaptation of the examination system according to their self-defined needs and aims.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
εκπαιδευτική αξιολόγηση, ανώτατη εκπαίδευση, στάσεις, ποιοτική ανάλυση, συνεντεύξεις
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία