Στάσεις των μαθητών δημοτικού σχολείου απέναντι στην ανάγνωση και σχέσεις τους με την αναγνωστική δεξιότητα

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2004, pages 103-116

Issue:
Pages:
103-116
Author:
Abstract:
The present study investigates primary school pupils' reading attitude's development and their relation with reading ability. An attitude towards reading questionnaire, the two subscales of which investigate both attitude towards academic and attitude towards recreational reading, and a reading comprehension test were administered in a sample of 335 pupils from 3rd through 6th grade. According to the results of the research 3rd through 6th grade level pupils' reading attitude can be generally characterized as positive. It is however indicated a gradual decrease of this positive attitude from grade 4th trough 6th. Students of all grade levels possess more favourable attitude towards recreational reading. Gender differences are inferred, which favour girls, while reading attitude doesn't appear to be meaningfully related to reading ability.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
αναγνωστική στάση, ακαδημαϊκή ανάγνωση, ανάγνωση ψυχαγωγίας, αναγνωστική δεξιότητα
Notes:
Περιέχει πίνακες, γραφικές παραστάσεις και βιβλιογραφία