Ο διαχωρισμός της γεωμετρίας σε επιπεδομετρία και στερεομετρία : κυρίαρχες αντιλήψεις κατά την ιστορική εξέλιξη

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2004, pages 85-101

Issue:
Pages:
85-101
Author:
Abstract:
In the teaching of school Euclidean Geometry, an accepted and rather dominating differentiation between Plane Geometry and Solid Geometry seems to exist. From a historical and an educational point of view the following questions arise: 1) how did this differentiation emerged historically? 2) has this view always dominated in teaching? 3) in the course of the historical development of mathematics were there any different views from the one mentioned above? 4) if yes, which reasons led to the formation of a different conception? From a didactical point of view, we will see that Euclid, who was the first to systematically divide Geometry into Plane and Solid Geometry, predominated until the present days; Lowever, during the development of Geometry, a different conception was formed by famous mathematicians, such as Leibnitz in the 17th century, and Gauss, Wolfgang Bolyai and Johann Bolyai in the 19th century.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
σχολική ευκλείδεια γεωμετρία, Ευκλείδης, Leibniz, Wolfgang Bolyai, Hermann von Helmholtz, Gauss
Notes:
Περιέχει σχήματα, σημειώσεις και βιβλιογραφία