Οι ενδείξεις δυσλεξικής συμπεριφοράς κατά την προσχολική ηλικία ως συμπτώματα του συνδρόμου ειδικής αναπτυξιακής δυσλεξίας κατά τη σχολική ηλικία : συγκριτική παρουσίαση των δεδομένων μιας έρευνας

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2004, pages 71-83

Issue:
Pages:
71-83
Author:
Abstract:
The current study is aiming to declare the possibility of combining some early indications of dyslexia at a preschool age with specific difficulties, which the children appear at a school age, calling as dyslexic symptoms.In this article we present the statistical data of a research, which enable us to accept the importance of a screening test at a preschool age. Furthermore, the introduction of a diagnostic test at a school age, help us to find out the factors of dyslexia in order to determine new perspectives of diagnosis, assessment and reeducation of syndrome of specific developmental dyslexia.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
σύνδρομο ειδικής αναπτυξιακής δυσλεξίας, πρώιμη ανίχνευση δυσλεξίας, παράγοντες συσχέτισης με τη δυσλεξία, τεστ διάγνωσης δυσλεξίας κατά την προσχολική και σχολική ηλικία
Notes:
Περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφίες