Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο : αιτιολογικοί παράγοντες και τρόποι αντιμετώπισης και πρόληψης

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2004, pages 55-70

Issue:
Pages:
55-70
Author:
Abstract:
Early intervention should begin as soon as relatively stable problem behavior is detected inchildren. Once children who are at risk for stable behavior problems are identified, it is important to use research-based interventions. Therefore, the first purpose of this article is to present research on specific child (e.g. temperament), family (e.g. family adversity) transactional characteristics and environmental factors that have been documented to contribute to the manifestation of problem behavior in children. School factors that may also support problem behavior in children will also be presented and include negative teacher interactions and limited support for appropriate behavior. The second purpose of this manuscript is to present prevention and intervention strategies that could help children to acquire desired behavior patterns in the school context.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
παράγοντες προβληματικής συμπεριφοράς, ρόλος του σχολείου και της οικογένειας, προγράμματα παρέμβασης
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία