Πρόταση αξιολόγησης του προγράμματος «Η πληροφορική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου» με χρήση της τεχνικής της δομικής αποδόμησης

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2004, pages 35-54

Issue:
Pages:
35-54
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), αξιολόγηση προγράμματος, τεχνική δομική αποδόμησης ή μοντελοποίηση προγραμμάτων, συναλλαγές - δραστηριότητες, περιορισμοί ή παρεμβολές, εισδοχές, αποτελέσματα
Notes:
Περιέχει διαγράμματα, σημειώσεις και βιβλιογραφία