Η σχολική τάξη ως κοινότητα μάθησης : η ενορχήστρωση συζητήσεων δασκάλου και μαθητών

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2004, pages 7-20

Issue:
Pages:
7-20
Author:
Abstract:
Posing questions is a long-held practice in the Greek school culture for encouraging students to participate actively in the educational process. Still, following the sociocultural approach to learning, this practice goes beyond the teacher's intention to evaluate what students "know”, as it serves as a means for co-constructing knowledge through sharing and exploring ideas. Thus, whole class discussions provide the context for introducing students in educated ways of using language towards gaining understanding. With this theoretical frame in mind, in this paper we attempt to illuminate the discursive aspects in orchestrating whole class discussions for promoting a community of learners.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
λεκτική αλληλεπίδραση δασκάλου και μαθητών, κοινότητα μάθησης
Notes:
Περιέχει πίνακες, σημειώσεις και βιβλιογραφία