Μανουήλ Β΄ο Παλαιολόγος (+ 1425) και οι λόγιοι των χρόνων αυτού

Part of : Παρνασσός ; Vol.Β, No.4, 1960, pages 526-575

Issue:
Pages:
526-575
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Διάλεξις γενομένη εις την σειράν της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών κατά το 1948. Η δημοσίευσίς της καθίσταται επίκαιρος, λόγω των σημερινών συζητήσεων περί ενώσεως των Εκκλησιών, πρωτοβουλία των Δυτικών.