Η εξέλιξη του παιδικού σχεδίου και οι προκύπτουσες παιδαγωγικές αρχές για τη διδασκαλία του μαθήματος της αισθητικής αγωγής

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2005, pages 201-218

Issue:
Pages:
201-218
Author:
Abstract:
The methods and the strategies that are followed during the pedagogic procedure of the lesson of Art Teaching, should take into consideration and respect the artistic development of the child as well as the particular characteristics of the art method that is used during each stage of development. Thus the lesson of Art Teaching does not manipulate nor conform to one-track ways of thought, but rather promotes creativity and imagination and leads to an open-minded individual. In this light, the present study attempts the collection and presentation of certain basic pedagogic principles which should govern the teaching process of the lesson of Art Teaching and which have been proposed in relative bibliography. At the beginning, however, there is a short reference to the motives that generated interest in children drawings as well as its development and characteristics the knowledge of which is important for the adoption of relative pedagogic principles.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
αισθητική αγωγή, παιδικό σχέδιο, ιχνογράφημα, πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Notes:
Περιέχει εικόνες και βιβλιογραφία