Καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας σε παιδιά της σχολικής ηλικίας μέσα από κείμενα παιδικής λογοτεχνίας

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2005, pages 193-200

Issue:
Pages:
193-200
Author:
Abstract:
It is widely accepted that reading promotes children's intellectual, linguistic and social growth while simultaneously it develops their imagination. Thus, what concerns parents most, is how to make their children read more, since they often complain that their children do not read. On the other hand, schoolteachers advise parents to urge their children to read children literature or extracurricular books, without, however, indicating ways of achieving their aim. The purpose of this study is to introduce techniques and strategies that could be developed by schoolteachers or parents towards the improvement of bibliophilism amongst children of school age.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
φιλαναγνωσία, φιλαναγνώστης, λογοτεχνία, διάβασμα, εξωσχολικό βιβλίο
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία