Η συμβολή της ευέλικτης ζώνης στο ψυχολογικό κλίμα της τάξης, όπου φοιτούν μαθητές που παρακολουθούν και τμήμα ένταξης

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2005, pages 165-174

Issue:
Pages:
165-174
Author:
Abstract:
The innovating program of Flexible Zone, which is running in primary schools since 2001-02, aims apart from the other goals, to create a favorable learning and social environment for pupils with special needs. Searching for the contribution of this program to the improvement of the "psychological clime" of the class which pupils with LD attend (in parallel with the resource class), it was proved that "Flexible Zone" didn't attribute as it was expected. The positive and negative dimensions of the psychological clime of the class didn't differ among schools with usual program and those applying the program of Flexible Zone.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ευέλικτη ζώνη, μαθητές τμημάτων ένταξης, ψυχολογικό κλίμα τάξης
Notes:
Περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφία