Εκπαιδευτικός συνδικαλισμός : ένα χρονικό ομηρίας της εκπαιδευτικής πολιτικής

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2005, pages 129-142

Issue:
Pages:
129-142
Author:
Abstract:
The inquiry presented here focuses on a study of the language and practices of OLME, the syndicalistic agency for secondary school teachers in Greece. This study of OLME's demands and governmental proposals for education, the responses or opposition to them, the procedures in dialogue and in negotiation between OLME and the ministry of Education since 1993, climaxing in the lengthy teachers' strike in 1997, has brought to light the particular nature and way of functioning of the syndicalistic agency, whose strategies and rhetoric constitute a modus operandi for manipulating teachers, whilst sustaining the crisis in the functioning of education. The study highlights the need for a reconsideration of the current defective concepts and practices of syndicalism, as well as the need for generating such 'conditions of possibility' as would facilitate the freeing of education from domination by the present-day siege mentality.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
εκπαιδευτική πολιτική, ΟΛΜΕ, συνδικαλιστικά αιτήματα, συνδικαλιστικές στρατηγικές, αξιολόγηση μαθητών, εκπαιδευτική αποκέντρωση, επιμόρφωση, διεθνές και εθνικό απολυτήριο, απεργία διαρκείας, διάλογος, χειραγώγηση, συμβολική βία
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία