Η εικόνα της παιδικής ηλικίας στο Ανθολόγιο της Ε' και Στ' τάξης του Δημοτικού

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2005, pages 119-128

Issue:
Pages:
119-128
Author:
Abstract:
In dieser wissenschaftlichen Arbeit haben wir uns bemueht das neue Buch der literarischen Texte fuer die zwei letzten Klassen der Grundschule unter einem kongreten Aspekt zu untersuchen. Uns hat naemlich die folgende Fragestellung interessiert: was fuer ein Bild ueber die Kindheit vermittelt das neue Buch, und inwiefern dieses Bild entspricht den Forschungsergebnissen einer «veraenderten Kinheit»? Als methodologisches Instrument haben wir die qualitative und quantitative Inhaltsanalyse benutzt. Nach unserer Forschung das Bild der Kindheit, das wir untersucht haben, ist ein Bild das den veraenderten Gegebenheiten der heutigen Schueler Rechnung traegt.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
μεταβαλλόμενη παιδικότητα, εικόνα παιδικής ηλικίας, ανάλυση κειμένου, θεματική κατηγορία
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία