Βήματα προς την επαγγελματική εξέλιξη των νέων εκπαιδευτικών : μαθαίνοντας από την εμπειρία του μέντορα και τη συνεργασία μαζί του

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2005, pages 105-118

Issue:
Pages:
105-118
Author:
Abstract:
First year of teaching can be especially difficult for novice teachers. Finding ways to support them is also an issue with implications for students, parents, administrators, and teacher educators. Mentoring is viewed as crucial for beginners and as a strategy for ongoing training on how to work effectively in a school community. Structured mentoring and induction programs have been linked to numerous benefits. Mentors should have university and administrative support to develop extended internship programs to solve problems and discuss concerns of new teachers. Nowadays, supporting new teachers and participation in quality professional development activities is an investment and a priority.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
νέοι εκπαιδευτικοί, καθοδήγηση (mentoring), μέντορας, συνεργασία Πανεπιστημίου-Σχολείου
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία