Τα κακά νέα: ο χρόνος πετά... Τα καλά νέα: το πηδάλιο είναι στα χέρια σου! : μια μελέτη περίπτωσης της κατανομής του χρόνου ενός διευθυντή δημοτικού σχολείου

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2005, pages 83-104

Issue:
Pages:
83-104
Author:
Abstract:
This paper deals with time, and mainly the way school principals use this time during the exercise of their duties. In particular, the findings that were drawn from the shadowing of a school principal's work in his working place, in an urban school of Nicosia, are presented. The principal was observed and shadowed for a week. The data analysis reveals the main areas in which the particular school principal dedicates his time, as well as essential activities of administrative action that benefit from 'unequal time treatment'. Finally, a comparison is carried out between research findings of similar studies in Cyprus as well as abroad.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
κατανομή χρόνου, διευθυντές, συστηματική παρατήρηση, διοικητική δράση, άνιση χρονική μεταχείριση
Notes:
Περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφία