Το άγχος και οι επιπτώσεις του στη λειτουργία του μνημονικού συστήματος

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2005, pages 75-82

Issue:
Pages:
75-82
Author:
Abstract:
In the present article we are approaching anxiety from the cognitive perspective. We investigate the effects of anxiety on performance and the concept of worry, which is the cognitive component of anxiety. Based on empirical evidence from the literature we are selectively, presenting four models concerning memory functioning in anxiety provoking situations. More specifically, we present Beck's et. al. (1985) theory referring to the relationship between cognitive schemas and anxiety, Bower's theory (1987) for the retrieval of learning material, based on the semantic network model, Humphreys και Revelle's theory (1984) concerning the relationship between arousal and memory, and Eysenck's theory (1992) on anxiety and working memory.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
άγχος, ανησυχία, επίδοση, γνωστικές διεργασίες, μνήμη εργασίας
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία