Η ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο δημοτικό σχολείο : οι στάσεις των δεκάχρονων και εντεκάχρονων παιδιών (Ε' και ΣΤ' τάξεων) ως προς τα παιδιά με ειδικές ανάγκες

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2005, pages 57-74

Issue:
Pages:
57-74
Author:
Abstract:
This article refers to a piece of study conducted between November 2002 and April 2003 in an urban primary school in Cyprus. At the time of the study, there were 400 pupils on roll. The aim of the study was to investigate the beliefs and perceptions of non-SEN pupils as to their SEN classmates. The main data collection tools were questionnaires, participant and non-participant observation and interviews. The results of the research indicated that pupils without S.N. have overall positive attitudes towards pupils with S.N.. However, it was observed that in practice there is absence of real relationships between these two groups and pupils with S.N. are isolated in school. It is suggested that programmes which cultivate and support the development of relationships between pupils with and without S.N. need to be developed. This piece of research was carried out with the involvement of pupil researchers who maintained an active role in all phases of the research process.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ένταξη, παιδί με ειδικές ανάγκες, παιδί χωρίς ειδικές ανάγκες, γενικό σχολείο, γενική τάξη, μονάδα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
Notes:
Περιέχει παραρτήματα και βιβλιογραφία