[Βιβλιοκριτική] Γιαννούλης, Ευγένιος Αιτωλός, Επιστολές

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΛΖ, No.1, 1995, pages 490-491

Issue:
Pages:
490-491
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ευγενίου Γιαννούλη του Αιτωλού, Επιστολές. Κριτική έκδοση. Επιμέλεια: Ί. Ε. Στεφανής και Νίκη Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη, Θεσσαλονίκη, 1992, σσ. 555