[Βιβλιοκριτική] Κοκολάκης, Μίνως Μ., Από τον Όμηρο στη Δεύτερη Σοφιστική

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΜΖ, No.1, 2005, pages 483-492

Issue:
Pages:
483-492
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
λυρικοί ποιητές, θέατρο, τραγωδίες
Notes:
Μίνως Μ. Κοκολάκης, Από τον Όμηρο στη Δεύτερη Σοφιστική. Μελετήματα, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2004, σσ. 343