Critical notes on two fragments of Democritus

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΜΘ, No.1, 2007, pages 87-88

Issue:
Pages:
87-88
Parallel Title:
Κριτικές παρατηρήσεις σε δύο αποσπάσματα του Δημοκρίτου
Author:
Abstract:
Έπί τή βάσει παλαιογραφικών καί φιλολογικών κριτηρίων, ό συγγραφέας προτείνει διορθώσεις σε δύο αποσπάσματα τού Δημοκρίτου (Β 179 καί Β 271 D-K) οί όποιες συντείνουν στην πληρέστερη κατανόηση καί έρμηνεία τους.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Κρίνονται τα αποσπάσματα: "έξωτικώς μη πόνεΐν πάίδες άνιέντες οϋτε γράμματ’ αν μάθοιειν οϋτε μουσικήν οϋτε άγωνίην ούδ’ όπερ μάλιστα την άρετήν συνέχει, το αίδεϊσθαι. μάλα γάρ έκ τούτων φίλεΐ γίγνεσθαι ή αιδώς." και "ερωτικήν μέμψιν ή άγαπωμένη [?] λύει"