Αισθητική εμπειρία : η κεντρική έννοια στην αισθητική θεωρία του Ε. Παπανούτσου

Part of : Χρονικά αισθητικής : ετήσιον δελτίον της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής ; Vol.23-24, No.1, 1984, pages 71-85

Issue:
Pages:
71-85
Parallel Title:
Aesthetic experience
Author:
Abstract:
The objective of .this paper is to examine the meaning of «aesthetic experience» as used by E. Papanoutsos in his Aesthetics and other philosophical works. It is attempted to logically demarkate its definition, semantic self — sufficiency and utilization in his discussions of the various aesthetic issues and problems.The investigation shows that «aesthetic experience» is the key- concept, the indispensable conceptual tool for understanding the aesthetic theory of, and significant contribution to contemporary Greek’s aesthetic paideia by the late, memorable Teacher and great Contributor to our Neo-hellenic Culture.
Subject:
Subject (LC):