[Βιβλιοκριτική] Morpurgo-Tagliabue, Guido. Linguistica e stilistica di Aristotele

Part of : Χρονικά αισθητικής : ετήσιον δελτίον της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής ; Vol.Η, No.1, 1969, pages 207-208

Issue:
Pages:
207-208
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Guido Morpurgo-Tagliabue, Linguistica e stilistica di Aristotele, Roma, Ateneo, 8ον, 398 σελ.