[Βιβλιοκριτική] Pareyson, Luigi, Teoria dell'arte (Saggi di Estetica)

Part of : Χρονικά αισθητικής : ετήσιον δελτίον της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής ; Vol.Ε, No.1, 1966, pages 190-193

Issue:
Pages:
190-193
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Luigi PAREYSON, Teoria dell'arte (Saggi di Estetica), Marzorati ed. Milano 1965, 206 σελ.