[Βιβλιοκριτική] Prini, Pietro. Plotino e la genesi dell'umanesimo interior

Part of : Χρονικά αισθητικής : ετήσιον δελτίον της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής ; Vol.Θ-Ι, 1970, pages 222

Issue:
Pages:
222
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Pietro Prini, Plotino e la genesi dell'umanesimo interior, Roma, Abete, 1970, 8ov, 168 σελ.