[Βιβλιοκριτική] Lattre, Alain de. Η πλευρά των πραγμάτων

Part of : Χρονικά αισθητικής : ετήσιον δελτίον της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής ; Vol.ΙΑ-ΙΒ, No.1, 1972, pages 143

Issue:
Pages:
143
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Alain de Lattre. Η πλευρά των πραγμάτων, Εκδόσεις Κωνσταντινίδη, Θεσσαλονίκη 1972.