[Βιβλιοκριτική] Patsalidis, Savas; Sakellaridou, Elizabeth (eds.), (Dis) Placing classical Greek theatre

Part of : Παράβασις : επιστημονικό περιοδικό Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών ; Vol.4, No.1, 2002, pages 463-468
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
463-468
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
δραματουργία
Notes:
Savas Patsalidis / Elizabeth Sakellaridou (eds.) (Dis) Placing Classical Greek Theatre Thessaloniki, University Studio Press 1999, σελ. 498, 59 εικ. σε πίνακες και στο κείμενο, ISBN 960-12-0741-4