[Βιβλιοκριτική] Κασίνης, Γ. Κ., Οικονόμειος μεταφραστικός αγών

Part of : Παράβασις : επιστημονικό περιοδικό Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών ; Vol.6, No.1, 2005, pages 384-386
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
384-386
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γ. Κ. Κασίνης Οικονόμειος μεταφραστικός αγών, Αθήνα, Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, 2003, σ. 731, εικόνες, ISBN 960-7133-98-6.