[Βιβλιοκριτική] Yatromanolakis, Dimitrios; Roilos, Panagiotis, Towards a ritual poetics

Part of : Παράβασις : επιστημονικό περιοδικό Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών ; Vol.7, No.1, 2006, pages 541-544
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
541-544
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Dimitrios Yatromanolakis / Panagiotis Roilos Towards a Ritual Poetics, Athens, Foundation of the Hellenic World 2003, σσ. 119.