[Βιβλιοκριτική] Βελούδης, Γιώργος, Γραμματολογία. Θεωρία λογοτεχνίας

Part of : Παράβασις : επιστημονικό περιοδικό Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών ; Vol.7, No.1, 2006, pages 516-518
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
516-518
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γιώργος Βελούδης Γραμματολογία. Θεωρία λογοτεχνίας, τρίτη έκδοση βελτιωμένη, Αθήνα, Πατάκης, 2002, σσ. 444, ISBN 960-16-0580-0.