Εργαστήριο συντήρησης μετάλλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Άνδρου : οργάνωση χώρου, εξοπλισμός, χρήση μηχανημάτων

Part of : Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών ; Vol.XXXII-XXXIV, 1999, pages 273-286

Issue:
Pages:
273-286
Parallel Title:
The metals conservation laboratory of the Andros archaeological museum
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
The XXI Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities of the Cyclades and Samos is one of the largest Ephorates in the Ministry of Culture and, being concerned with the islands, faces a problem of movement. In order to solve the problems involved in the conservation of metal artefacts in general, it was decided to create a modern laboratory in the Andros Archaeological Museum, which had suitable rooms available for the purpose. Based on the theoretical principles underlying metals conservation, a laboratorywas designed and created with a total area of about 36 m2. The machinery with which it is equipped was carefully selected according to the latest specifications and on the basis of the work to be carried out. Finally provision was made for the room to be capable of housing the work of two antiquities conservators, working on every kind of metal measuring from 0.001 to 1.5 m. So far, a significant number of finds from almost all the Cyclades has been conserved.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
συντήρηση και αποκατάσταση, Άνδρος
Notes:
Περιέχει σχέδια και εικόνες