Αθηναϊκόν κλέος και σανιδωτές καλύβες

Part of : Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών ; Vol.XXXII-XXXIV, 1999, pages 263-272

Issue:
Pages:
263-272
Parallel Title:
The glory of Athens and wooden huts
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
A report by the first General Ephor of Antiquities (1834-1836), Ludwig Ross, written in his own hand, has been found in the historical archive of the Archaeological Service, which is kept in the Directorate of Ancient Monuments and Publications of the Ministry of Culture and is now being entered into an electronic database. The report, written in flawless modern Greek, is addressed to the nine-member Buildings Committee of Athens, which was responsible for the design and layout of the capital of the newly founded Greek state. Ross seems to have been an exξει στη γερμανική γλώσσα, να μας διαφωτίσουν περισσότερο στο μέλλον.Ως τελευταία παρατήρηση επισημαίνεται η κίνηση της αποστολής, με ξεχωριστό έγγραφο, αναφοράς στους ανωτέρους του, στο Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Εκπαιδεύ- σεως, τηρώντας στο έπακρο τις δημοσιοϋπαλληλικές υποχρεώσεις του.ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΚΛΕΟΣ ΚΑΙ ΣΑΝΙΔΩΤΕΣ ΚΑΛΥΒΕΣofficio member of this committee after he assumed his duties at the General Ephorate of Antiquities. In the report, he addresses an appeal to the responsible authorities that the regions to the north of the Acropolis hill, in which, according to what he says, “notable discoveries” are promised, should be left outside the town plan.Ross’s intervention came at a time when the creation of the brilliant town plan for modem Athens by Kleanthis and Schaubert, transformed by the unjustified changes made by Klenze, was still a source of some upheaval in the small Athenian society, due to a variety of economic interests. The immediate need for reconstruction and the lack of public land, in combination with his great concern that the areas around the Acropolis should remainuntouched encouraged Ross to compose a fully elaborated proposal that he presented to the committee and which, as far as we know, was largely implemented by it.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Αθήνα