[Βιβλιοκριτική] Κακούρος, Μ.; Μποτουροπούλου, κ.ά., Με τους τρόπους του Ντίνου Γεωργούδη. Αντιδωρήματα παλαιών μαθητών

Part of : Δια-κείμενα ; No.10, 2008, pages 316-318

Issue:
Pages:
316-318
Section Title:
Βιβλιοκριτική
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ελλάς
Notes:
Μ. Κακούρος, I. Μποτουροπούλου, κ.ά., Με τους τρόπους του Ντίνου Γεωργούδη. Αντιδωρήματα παλαιών μαθητών, σ. 277, Αθήνα, εκδ. Κοροντζή, 2007.