[Βιβλιοκριτική] Perrot-Corpet, Danielle, Don Quichotte, figure du XXe siècle

Part of : Δια-κείμενα ; No.9, 2007, pages 382

Issue:
Pages:
382
Section Title:
Βιβλιοκριτική
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Danielle Perrot-Corpet, Don Quichotte, figure du XXe siècle, Paris, Klincksieck, coll.: «50 questions», 2005, 171 p. [ISBN: 2-252- 03534-X]