[Βιβλιοκριτική] Κρητολογικά γράμματα

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.Μ, 2004, pages 1011-1014

Issue:
Pages:
1011-1014
Section Title:
Βιβλιοκρισίες- Βιβλιοπαρουσιάσεις
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
περιοδικά, Κρήτη
Notes:
Κρητολογικά Γράμματα, τόμ. 13 (1997), σελ. 390, τομ. 14 (1998), σελ. 482, τόμ. 15/16 (1999-2000) σελ. 453, τόμ. 17 (2001), σελ. 389 ISSN 1105-7386.